Inginerie Energetică și Management Industrial

Energie electrică

Energie solară

Energie hidraulică

Energie eoliană

Energie termică

Proiectare asistată de calculator

Tehnologia confecțiilor din piele

Tehnologia tricotajelor

Evenimente

Noutăți

Misiunea facultăţii este de învăţământ şi cercetare, având următoarele componente:
 • de a forma specialişti pentru o economie care se estimează a funcţiona într-o piaţă globalizată în domeniile inginerie energetică, inginerie industrială, inginerie şi management,  cât şi în domenii conexe;
 • de formare a abilităţilor în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel naţional şi european;
 • de a crea specialişti cu abilităţi manageriale în diferite sectoare de activitate;
 • de internaţionalizare, bazată pe dobândirea unei reputaţii internaţionale şi realizată prin asigurarea mobilităţilor pentru studenţi şi cadre didactice, afilierea la sistemul internaţional de valori, recunoaşterea diplomelor.
Oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie Energetică și Management Industrial din cadrul Universităţii din Oradea cuprinde:
 • studii de licență - 6 programe de studii, din 3 domenii;
 • studii de masterat - 3 programe de studii, din 2 domenii;
 • cursuri postuniversitare - Management - audit energetic
 • studii de doctorat - în domeniul Inginerie energetică.
Curricula universitară a fost concepută în ideea satisfacerii cerinţelor viitorului specialist în:
 • energetică - identificarea şi exploatarea eficientă a resurselor energetice; optimizarea consumurilor de energie pentru susţinerea civilizaţiei umane, în prezent şi în viitor;
 • textile-pielărie - planificarea si stabilirea operaţiilor de fabricaţie şi asamblare a părţilor componente sau a produselor, pentru a obţine eficienţă maximă; desfășurarea activităţilor de management tehnic şi economic a sistemelor de concepţie şi fabricaţie ale produselor.
VINO LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA

CONTEAZĂ PE NOI pentru SIGURANȚA VIITORULUI TĂU!
Scopul nostru este ca, prin inovare pedagogică, cercetare academică, relații internaționale, parteneriate cu mediul de afaceri, burse de internship și activități extracurriculare, să fim cea mai bună alegere pentru ca tu:
 • să îți îmbunătățești abilitățile
 • să obții o calificare
 • să îți dezvolți o carieră
 • să îți schimbi alegerea profesională
 • să te autodepășești
 • să îți găsești locul de muncă visat.