Programe de studiu

Departamentul de Inginerie Energetică coordonează programele de studii din domeniul energetic, care s-au regăsit în oferta educațională a Universității din Oradea încă de la constituirea acesteia, din anul 1990.
La ciclul I de studii universitare de licenţă, organizate pe durata a patru ani, oferta noastră cuprinde programele de studii/specializările:

 • Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISE), acreditat, cu o capacitate de școlarizare de 75 de locuri;
 • Energetică Industrială (EI), acreditat, având capacitatea de școlarizare de 30 de locuri;
 • Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile (ISER), acreditat, cu o capacitate de 30 de locuri;
 • Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic (IEDEEE), acreditat, cu o capacitate de școlarizare de 50 de locuri.

La ciclul de studii universitare de master, programele de studii sunt organizate pe durata a doi ani, la specializările:

 • Energii Regenerabile, acreditat, cu o capacitate de școlarizare de 50 de locuri;
 • Managementul Sistemelor de Energie, acreditat, cu o capacitate de școlarizare de 50 de locuri;

Cursuri postuniversitare:

 • Manageri Energetici din Industrie;
 • Manageri Energetici pentru localități;
 • Auditori Electroenergetici din industrie;
 • Auditori Termoenergetici din industrie.

În oferta educațională se regăsesc și studiile universitare de doctorat în domeniul Ingineriei Energetice.
Departamentul de Textile – Pielărie şi Management Industrial oferă programe educaţionale la ciclul de studii universitare de licenţă, organizate, în două blocuri de formare profesională, respectiv un trunchi comun de doi ani, urmat de un trunchi de pregătire de specialitate, pe o
perioadă de doi ani.
Specializările care funcţionează în cadrul departamentului, cu o durată de studii de patru ani, sunt:

 • Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor, acreditat, cu o capacitate de școlarizare de 50 de locuri;
 • Inginerie economică industrială, acreditat, având capacitatea de școlarizare de 50 de locuri.

Departamentul de Textile – Pielărie şi Management Industrial organizează studii universitare de master, cu durata de doi ani, în specializarea:

 • Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielărie, acreditat, cu o capacitate de școlarizare de 50 de locuri.