Conducerea

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE INGINERIE ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Conducerea Executivă a Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial:

Decan:
conf. univ. dr. ing. Hora Cristina

Prodecan:
conf. univ. dr. ing. Indrie Liliana

Directori de departament:
ș.l. dr. ing. Rancov Nicolae – Departamentul de Inginerie Energetică
conf. dr. ing. Gherghel Sabina – Departamentul de Textile-Pielărie și Management Industrial

Consiliul Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial:
prof. univ. dr. ing. Roșca Marcel
conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel
conf. univ. dr. ing. Hora Cristina
conf. univ. dr. ing. Gherghel Sabina
conf. univ. dr. ing. Indrie Liliana
conf. univ. dr. ing. Șuteu Marius
ș.l. dr. ing. Felea Adrian
ș.l. dr. ing. Tripa Simona
ș.l. dr. ing. Rancov Nicolae
studentă Popa Antonia
studentă Jarca Raisa Dumitrița
student Dombi Szilveszter

Comisiile Consiliului Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial:

Comisia academică:
prof. univ. dr. ing. Roșca Marcel – preşedinte
conf. univ. dr. ing. Gherghel Sabina

Comisia de strategie şi buget-finanţe:
conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel  – preşedinte
ș.l. dr. ing. ec. Tripa Simona
ș.l. dr. ec. Felea Adrian

Comisia de cercetare științifică şi relaţii internaţionale:
conf. univ. dr. ing. Indrie Liliana – preşedinte
ș.l. dr. ing. Bendea Codruţa – responsabil relații internaționale D.I.En.

Comisia pentru asigurarea calității:
conf. univ. dr. ing. Hora Cristina – preşedinte
ș.l. dr. ing. Rancov Nicolae – responsabil evaluarea și asigurarea calității la D.I.En.
conf. univ. dr. ing. Șuteu Marius – responsabil evaluarea și asigurarea calității la D.T.P.M.I.

Comisia socială:
conf. univ. dr. ing. Indrie Liliana – preşedinte
ș.l. dr. ing. ec. Tripa Simona
Claudia Popa – secretar șef al facultății
Dombi Szilveszter – student, reprezentant în Consiliul Facultății
Jarca Raisa Dumitrița – studentă, reprezentantă în Consiliul Facultății
Popa Antonia – studentă, reprezentantă în Consiliul Facultății

Reprezentanţii Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial în Senatul Universităţii din Oradea:
prof. univ. dr. ing. Roșca Marcel
ș.l. dr. ing. Bendea Codruța
Tăuțan Andrei Marian – student, reprezentant studenți în Senatul UO