Conducerea

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE INGINERIE ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Conducerea Executivă a Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial:

Decan:
conf. univ. dr. ing. Hora Cristina

Prodecan:
conf. univ. dr. ing. Indrie Liliana

Directori de departament:
conf. dr. ing. Gherghel Sabina – Departamentul de Textile-Pielărie și Management Industrial
ș.l. dr. ing. Rancov Nicolae – Departamentul de Inginerie Energetică

Consiliul Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial:
prof. univ. dr. ing. Bendea Gabriel
conf. univ. dr. ing. Hora Cristina
conf. univ. dr. ing. Gherghel Sabina
conf. univ. dr. ing. Indrie Liliana
conf. univ. dr. ing. Șuteu Marius
ș.l. dr. ing. Albuț-Dana Daniel
ș.l. dr. ing. Moldovan Vasile
ș.l. dr. ing. Rancov Nicolae
ș.l. dr. ing. Tripa Simona
studentă Borșa Loredana-Alexandra
studentă Jarca Raisa Dumitrița
student Țuțu Filip

Comisiile Consiliului Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial:

Comisia academică:
prof. univ. dr. ing. Bendea Gabriel – preşedinte
conf. univ. dr. ing. Gherghel Sabina

Comisia de strategie şi buget-finanţe:
conf. univ. dr. ing. Hora Cristina – preşedinte
ș.l. dr. ing. Albuț-Dana Daniel
ș.l. dr. ing. ec. Tripa Simona

Comisia de cercetare științifică şi relaţii internaţionale:
conf. univ. dr. ing. Indrie Liliana – preşedinte
ș.l. dr. ing. Bendea Codruţa – responsabil relații internaționale D.I.En.

Comisia pentru asigurarea calității:
conf. univ. dr. ing. Hora Cristina – preşedinte
ș.l. dr. ing. Rancov Nicolae – responsabil evaluarea și asigurarea calității la D.I.En.
conf. univ. dr. ing. Șuteu Marius – responsabil evaluarea și asigurarea calității la D.T.P.M.I.
ing. Mureșan Zoltan – reprezentant al angajatorilor (S.C. NM Electro S.R.L.)
ing. Darius Costan – reprezentant al angajatorilor (UHE Oradea)
Popa Antonia – reprezentant al studenților în Senatul Universității

Comisia socială:
conf. univ. dr. ing. Indrie Liliana – preşedinte
ș.l. dr. ing. Moldovan Vasile
Claudia Popa – secretar șef al facultății
Borșa Loredana-Alexandra – studentă, reprezentantă în Consiliul Facultății
Jarca Raisa Dumitrița – studentă, reprezentantă în Consiliul Facultății
Țuțu Filip – student, reprezentant în Consiliul Facultății

Reprezentanţii Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial în Senatul Universităţii din Oradea:
ș.l. dr. ing. Blaga Casian Alin
ș.l. dr. ing. Bendea Codruța
Popa Antonia – studentă, reprezentant studenți în Senatul UO