Istoric și prezentare

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial, s-a înființat în anul 2011 prin unirea facultăților de Energetică și de Textile și are ca misiune principală învăţământul şi cercetarea științifică.

Adresându-se unei mase largi de absolvenţi ai învăţământului liceal, oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie Energetică și Management Industrial din cadrul Universităţii din Oradea cuprinde la nivelul studiilor de licenţă șase programe de studii ce se finalizează prin obţinerea diplomei de inginer, precum şi trei programe de studii la ciclul de master.

Aproximativ 400 de studenți frecventează cursurile facultății noastre, beneficiind de competențele profesionale deosebite ale corpului profesoral ce totalizează 31 de cadre didactice universitare, la care se adaugă 4 cadre didactice auxiliare sau nedidactice. Activitățile educative și de cercetare sunt gestionate de cele două departamente din cadrul facultății:

 • Departamentul de Inginerie Energetică
 • Departamentul de Textile – Pielărie şi Management Industrial.

Devenind studenţii Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial beneficiați de:

 • infrastructură de calitate: săli de curs și seminarii, amfiteatre, laboratoare dotate cu sisteme de proiectare asistată de calculator, tehnică de calcul, echipamente de cercetare și studiu;
 • stagii de practică la firmele de profil din zonă;
 • burse de merit și performanță;
 • burse de ajutor social, ajutoare sociale pentru studenții defavorizați;
 • burse de studii prin programul Erasmus+;
 • cazare în căminele Universității din Oradea;
 • acces la complexul sportiv al Universității din Oradea;
 • acces în parcările universității din Oradea;
 • tabere studențești gratuite pe perioada vacanțelor de vară;
 • legitimații de călătorie gratuite sau cu reducere pentru transportul local, în municipiul Oradea și spre localitatea de domiciliu.

Anii de facultate petrecuţi alături de noi îţi vor da posibilitatea de a participa şi la o serie de evenimente importante, specifice vieţii studenţeşti, care peste timp vor constitui repere ale acestei frumoase perioade.
Nu rata şansa de a veni alături de noi! Te aşteptăm!