SERMSTUDO 2019

Departamentul de Inginerie Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial împreună cu studenții membri în CCSISEO – Centrul de creație științifică și inovare a studenților energeticieni orădeni, ASIO – Asociația Studenților Ingineri din Oradea și USO – Uniunea Studenților din Oradea, organizează, la Stâna de Vale, în perioada 16-18 mai 2019 cea de-a noua ediție a Simpozionului Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni – SERMSTUDO 2019.

Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni a devenit o manifestare de tradiţie menit să crească vizibilitatea activităţii de cercetare, precum și interesul pentru cercetarea ştiinţifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial şi din celelalte universităţi de profil din ţară.

Vă invităm să împărtăşim împreună bucuria acestui eveniment!

Pentru detalii suplimentare intrați pe pagina dedicată sermstudo.energetica-oradea.ro