Conferința CIE 2019

În perioada 6-7 iunie 2019 se va desfășura a 25 ediție a Conferinței de Inginerie Energetică CIE 2019, conferinţă ce se va desfăşura sub deviza: „ENERGIE CURATĂ ŞI ACCESIBILĂ”

Organizatori:
• Universitatea din Oradea, Departamentul de Inginerie Energetică
• SIER – Societatea Inginerilor Energeticieni din România

CIE 2019 va fi organizată în parteneriat cu instituții și companii zonale și regionale, relevante sub aspectul tematicii conferinței

Dezbaterile din cadrul CIE 2019 vor avea subiecte cu următoarea tematică:
• Fiabilitatea Sistemelor şi Calitatea Serviciilor Energetice
• Resurse Regenerabile de Energie. Tehnologii energetice sustenabile
• Evoluţia Sistemelor Electroenergetice de Transport şi Distribuţie. Sisteme Energetice Performante
• Energetica clădirilor și a transporturilor
• Management și inginerie economică în energetică. Piața și bursa de energie

Detalii suplimentare se pot obține la adresa: energy_cie@yahoo.com sau prin vizitarea site-ului conferinţei: www.energy-cie.ro