Proiectul ROSE YouTurn

Odată cu începutul noului an universitar a fost demarat proiectul ROSE “Combaterea abandonului școlar la Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial” – grant nr. 153/SGU/NC/II.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de promovabilitate și a ratei de retenție la finalul primului an de studii universitare, a studenților de la Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial (IEMI), din cadrul Universității din Oradea.

Abandonul școlar în cazul studenților aflați în situații de risc, după primul an de studii, este unul ridicat.

Prin programe de coaching şi dezvoltare personală, îndrumare şi sprijin (tutorat), consiliere profesională şi orientare în carieră, vizite de studii, workshop-uri, studenţii vor fi susținuți să își finalizeze studiile universitare de licenţă.
Se urmărește ca prin participarea studenților din grupul țintă la activitățile prevăzute în cadrul proiectului, să rezulte o creștere a motivației pentru învățare, a performațelor școlare, un acces mai facil al acestora la servicii educaționale de calitate, având ca și obiectiv final o creștere a ratei de promovare a acestora la încheierea proiectului.
Mai multe detalii pe pagina dedicată a proiectului.