Alegeri studenți în Consiliul Facultății

În conformitate cu:
• Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivel de universitate (adoptat în şedinţa Senatului universitar din 26.03.2012) – Anexa 2 la Carta Universităţii din Oradea;
• Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice 2019/2020 (aprobata în şedinţa SUO din data de 12.09.2019);
Facultatea I.E.M.I. anunță organizarea alegerilor pentru funcția de student membru în Consiliul Facultății – 3 reprezentanți titulari (2 reprezentanți de la DIEn și 1 reprezentant de la DTPMI).
Pentru a putea candida studenţii, vor întocmi un dosar de candidatură care va cuprinde:
• formularul de candidatură (se găsește la adresa);
• CV Europass (datat şi semnat);
• Scrisoare de intenţie (datată şi semnată);
Dosarele de candidatură vor fi scanate și afișate la adresa.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL ALEGERILOR
09.12.2019 – turul I – între orele 10:00-15:00, sala A108 – desfăşurarea alegerilor la nivelul Facultăţii. În termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii;
11.12.2019 – turul II(dacă este cazul) – între orele 10:00-15:00, sala A108 – desfăşurarea alegerilor . În termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii;
Conform Statutului Studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii sunt:
• să voteze în Consiliul Facultăţii;
• să fie aleşi ca studenţi membri în comisiile de la nivelul Facultăţii;
• să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
• să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii studenţeşti sau profesionale la nivelul facultăţii;
• să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii IEMI;
• să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor IEMI;
• să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate.