Competiție “Centre de excelență”

Astăzi a fost lansată competiția ”Centre de Excelență”, din cadrul PNCDI IV, cu un buget de 1.600.000.000 lei, aprobată prin Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20371/30.01.2024. Aceasta urmărește consolidarea unor poli de excelență ce vor asigura dezvoltarea domeniilor științifice, cât și rezolvarea de probleme societale.

Se finanțează un număr de max. 20 Centre de Excelență, repartizate la nivelul fiecărui domeniu din Agenda Strategică de Cercetare, astfel:

  • Digitalizare, industrie și spațiu – max. 5;
  • Climă, energie și mobilitate – max. 3;
  • Hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură și mediu – max. 4;
  • Sănătate – max. 4;
  • Cultură, creativitate și societate incluzivă – max. 2;
  • Securitate civilă pentru societate – max. 2.

Bugetul pentru un proiect este de min. 50.000.000 lei și max. 100.000.000 lei. Finanțarea solicitată de la bugetul de stat pentru un proiect trebuie să reflecte costurile reale de cercetare, specifice domeniului.

Proiectele se vor derula pe o perioadă de 60 luni.

Detalii privind condițiile de participare și implementare, criteriile de eligibilitate, procesul de evaluare sunt disponibile în pachetul de informații ce poate fi accesat la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/centre-de-excelenta-coex.

Platforma pentru depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă începând cu data de 19 februarie 2024 la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 22 aprilie 2024, ora 16:00.

Persoane de contact:
Nicoleta DUMITRACHE
Email: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro

Andreea DIMITRIU
Email: andreea.dimitriu@uefiscdi.ro