COMUNICAT de presa FDI D6 CERCETARE 2023-F-0426

ANUNȚ DEMARARE PROIECT Cercetări inovative pentru sustenabilitate la Universitatea din Oradea_INO-SUSTENABIL UO

Guvernul României, prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI), finanțează universitățile de stat cu scopul creșterii capacității instituționale pentru cercetare. Astfel, la Universitatea din Oradea se implementează proiectul: Cercetări inovative pentru sustenabilitate la Universitatea din Oradea_INO-SUSTENABIL UO, care se va derula până la finalul anului 2023. Bugetul total al proiectului este de 365.070 lei, din care 284.000 lei finanțați de UEFISCDI, iar restul de 81.070 reprezentând cofinanțarea din partea universității.

Proiectul își propune să implementeze obiectivele strategice din domeniul cercetării științifice stabilite în Planul Strategic al Universității din Oradea 2021-2025, prin susținerea ecosistemelor de cercetare asociate specializărilor inteligente și mobilizarea către inovare în domeniile prioritare energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, tehnologia informației și a comunicațiilor, bioeconomia, sănătate, având drept țintă creșterea numărului de absolvenți de studii doctorale și cercetători cu expertiză în sustenabilitate.

Obiectivul general al proiectului implică întărirea cercetării științifice și inovării la Universitatea din Oradea prin îmbunătățirea infrastructurii de cercetare și crearea condițiilor optime în spațiile destinate cercetării, ceea ce va conduce la creșterea calității și durabilității cercetării științifice.

Obiective specifice ale proiectului

O1. Asigurarea continuității cercetărilor pentru o dezvoltare sustenabilă și educația pentru mediu în toate activitățile universității noastre (educație, cercetare, inovare și antreprenoriat, implicare în societate și comunitate, viața în campus etc.), cu accent pe angajamentul de a atinge excelența în aceste domenii, prin lucrări de mentenanță și reparații ale echipamentelor de cercetare.

O2. Implementarea practicilor specifice științei deschise cu accesul liber la infrastructura de cercetare prin achiziția de materiale consumabile utilizate în cercetare.

O3. Accelerarea cercetării inovative prin modernizarea infrastructurii de cercetare și realizarea lucrărilor de reparații/renovare pentru un laborator de cercetare în domeniul specializărilor inteligente.

O4. Creșterea numărului de absolvenți care să devină doctoranzi și apoi să se îndrepte către cercetare, cu aplicarea competențelor și a egalității de gen.

O5. Sprijinirea producției de cunoaștere prin susţinerea brevetării rezultatelor cercetării și publicării acestora în reviste.

Activitățile de cercetare ce vor fi realizate în cadrul proiectului vizează:

  • Managementul proceselor energetice
  • Tehnologiile moderne pentru o dezvoltare durabilă
  • Utilizarea eficientă a energiei solare, atât prin conversie fotovoltaică, cât și termică
  • Competitivitatea și dezvoltarea sustenabilă.

Echipa de implementare a proiectului este formată atât din cadre didactice, respectiv conducători de doctorat cu o bogată experiență de cercetare, cât și din tineri doctoranzi din cadrul Universității din Oradea.