Program EURO 200

Programul “EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2023.

Potrivit HG 395 din 04.05.2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG 1294/2004, beneficiarii acestui program sunt studenţii în vârsta de până la 26 de ani din învăţământul superior de stat sau particular acreditat, care provin din familii cu un venit brut lunar mai mic sau egal cu 500 de lei pe membru de familie.

Depunerea cererilor și a dosarelor cu actele doveditoare se face până la data de 22 iunie 2023 la secretariatul facultăţii.