Specializări Energetică

Dacă te interesează energia, conversia energiei, tehnologii clasice sau noi de conversie a energiei, optimizarea/eficientizarea consumului/producției de energie ai ajuns la locul potrivit.
ENERGETICA este un domeniu vast, interdisciplinar, care se ocupă cu studiul problemelor legate de energie, indiferent că este vorba despre energia electrică, termică, hidraulică, energia solară, eoliană, geotermală sau alte forme de energie.
Pentru a fi un bun energetician trebuie să ai cunoștințe din domeniul electric, termic, hidraulic și cel al energiilor regenerabile.

Există totuși următoarele direcții(specializări) pe care se pune accent atunci când se studiază energetica.

Ingineria sistemelor electroenergetice (sau Electroenergetică) – ISE

– Se ocupă, în special, de curenții electrici tari specifici instalațiilor electrice de producere, transport și distribuție a energiei electrice.
– După absolvirea acestei specializări, ai o diplomă de inginer energetician. Pentru exemplificare acestea sunt meseriile/ocupațiile tale: Dispecer reţea distribuţie, Dispecer reţele de înaltă tensiune; Inginer sisteme electroenergetice; Inginer reţele electroenergetice; Inginer de cercetare în electroenergetică; Auditor electroenergetic.

Cu alte cuvinte poți să te angajezi oriunde este necesară o persoană/un inginer cu cunoștințe de energetica curenților tari/mari: Stații electrice, Posturi de transformare, S.C. Electrica S.A., S.C. Transelectrica S.A., S.C. Hidroelectrica S.A., S.C. Termoficare S.A., Centrale electrice, practic, la oricare întreprindere ce are în componență un departament energetic care gestionează energia electrică consumată sau produsă.

Pentru mai multe detalii legate de specializarea Ingineria Sistemelor electroenergetice (ISE), dacă vrei să vezi toate disciplinele pe care le vei studia, intră aici.

înapoi la pagina de admitere

Energetică și Tehnologii Informatice – ETI

– Absolvenții acestei specializări identifică, analizează și rezolvă probleme complexe din cadrul sistemelor de producere, transport, distribuție și utilizarea energiei electrice și termice, aplică tehnologiile informatice pentru planificarea și optimizarea funcționării instalațiilor și proceselor energetice.
–Meserii/ocupații posibile: Inginer programare și optimizare instalații și procese energetice; Inginer tehnologii informatice în energetică; șef tură dispecer energetic; Inginer sisteme termoenergetice. Te poți angaja oriunde este necesar un inginer sau specialist având cunoștințe de energetică și tehnologii informatice: Stații electrice, Posturi de transformare, S.C. Electrica S.A., S.C. Transelectrica S.A., S.C. Hidroelectrica S.A., S.C. Termoficare S.A., Centrale electrice, practic, la oricare întreprindere care are în componență un departament energetic. Pentru mai multe detalii legate de specializarea Energetică și tehnologii informatice(ETI), intră aici.

înapoi la pagina de admitere

Energetică industrială – EI

– Studiază pe lângă problemele specifice energiei electrice (producerea, transportul și distribuția energiei electrice) și cele legate de energia termică (căldura), energie hidraulică (energia apei) precum și alte aspecte legate de energie. Această specializare îți asigură mai multe opțiuni după finalizare pentru că studiază un domeniu mai larg.

– După absolvire ești inginer energetician cu specializare în domeniile/ocupațiile Inginer energetică industrială; Inginer proiectant energetician; Cercetător în energetică industrială; Inginer de cercetare în energetică industrială; Inginer energetica clădirilor; Inginer conducere şi control sisteme de utilităţi energetice. Altfel spus, oriunde este nevoie de un inginer cu cunoștințe din domeniul energiei electrice, termice, hidraulice de exemplu: S.C. Electrica S.A., S.C. Transelectrica S.A., S.C. Hidroelectrica S.A., Stații electrice, Posturi de transformare, S.C. Termoficare S.A., Centrale termoelectrice electrice, Centrale hidroelectrice, la oricare societate/întreprindere industrială.

Pentru mai multe detalii legate de specializarea Energetică Industrială (EI), dacă vrei să vezi toate disciplinele pe care le vei studia, intră aici.

înapoi la pagina de admitere

Ingineria sistemelor de energii regenerabile – ISER

Studiază toate aspectele legate de energiile regenerabile: energia solară, energia eoliană, energia apei, energia geotermală etc. Inginerul energetician specialist în energii regenerabile va cunoaște tehnologii de conversie a energiilor regenerabile într-una din formele uzuale de utilizarea a energiei: energie electrică/ termică. Acest domeniu, al energiilor regenerabile, este în plină dezvoltare prin urmare această specializare oferă o multitudine de oportunități la angajare, după finalizare.

Meseriile/ocupațiile specifice acestui domeniu sunt: Inginer centrale fotovoltaice; Inginer centrale eoliene; Inginer hidroenergetică; Inginer exploatare centrale hidroelectrice; Inginer echipamente şi sisteme hidroenergetice; Inginer de cercetare în electromecanică precum și altele, oriunde este nevoie de un specialist în domeniul energiilor regenerabile.

Pentru mai multe detalii legate de specializarea Ingineria sistemelor de energii regenerabile (ISER), dacă vrei să vezi toate disciplinele pe care le vei studia, intră aici.

înapoi la pagina de admitere