Reprezentanții studenților în CFIEMI și SUO

Dombi Szilveszter [ szilveszter_dombi@yahoo.com ] – Membru în Consiliul Facultății IEMI
Jarca Raisa Dumitrița – [ raisadumitritajarca@yahoo.com ] – Membră în Consiliul Facultății IEMI
Popa Antonia – [ antoniapopa34@gmail.com ] – Membră în Consiliul Facultății IEMI
Tăuțan Andrei-Marian [ tautan.marian@gmail.com ] – Reprezentant studenți în Senatul UO din partea Facultății IEMI