Conducerea

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE INGINERIE ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL


Conducerea Executivă a Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial:

Decan:
conf. univ. dr. ing. Cristina HORA

Directori de departament:
șef lucr. dr. ing. Nicolae RANCOV – Departamentul de Inginerie Energetică
șef lucr. dr. ing. Adina ALBU – Departamentul de Textile-Pielărie și Management Industrial

 

Consiliul Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial:
prof. univ. dr. ing. Roșca Marcel
conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel
conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona
conf. univ. dr. ing. Hora Cristina
șef lucr. dr. ing. Albu Adina
șef lucr. dr. ing. Barla Eva Maria
șef lucr. dr. ing. Porav Viorica
șef lucr. dr. ing. Rancov Nicolae
șef lucr. dr. ing. Șuteu Marius
studentă – Blidar Andreea
studentă – Dume Antonia
studentă – Pop Denisa

Invitați permanenți:
șef lucr. dr. ing. Gabriella Böhm  – reprezentant sindicat CPU

Comisiile Consiliului Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial:

Comisia academică:
prof. univ. dr. ing. Roșca Marcel – preşedinte
conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona
șef lucr. dr. ing. Șuteu Marius

Comisia de strategie şi buget-finanţe:
conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel  – preşedinte
șef lucr. dr. ing. Albu Adina

Comisia de cercetare științifică şi relaţii internaţionale:
conf. univ. dr. ing. Indrie Liliana – preşedinte
șef lucr. dr. ing. Barla Eva Maria
șef lucr. dr. ing. Bendea Codruţa – responsabil relații internaționale pe facultate

Comisia pentru asigurarea calității:
conf. univ. dr. ing. Hora Cristina – preşedinte
șef lucr. dr. ing. Rancov Nicolae – responsabil evaluarea și asigurarea calității la D.I.En.
șef lucr. dr. ing. Oana Ioan – responsabil evaluarea și asigurarea calității la D.T.P.M.I.
șef lucr. dr. ing. Böhm Gabriella – reprezentant sindicat CPU
dr. ing. Dale Emil– reprezentant al angajatorilor (SC Electrica Transilvania Nord SA)
Voina Mircea Gabriel – reprezentant al studenților

Comisia socială:
șef lucr. dr. ing. Rancov Nicolae – preşedinte
șef lucr. dr. ing. Porav Viorica
Ghețe Maria – secretar șef al facultății
Blidar Andreea – studentă, reprezentantă în Consiliul Facultății
Dume Antonia – studentă, reprezentantă în Consiliul Facultății
Pop Denisa – studentă, reprezentantă în Consiliul Facultății

Reprezentanţii Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial în Senatul Universităţii din Oradea:
șef lucr. dr. ing. Bendea Codruta
șef lucr. dr. ing. Blaga Alin
șef lucr. dr. ec. Andreescu Nicoleta
student Voina Mircea Gabriel – reprezentant în Senatul Universității din Oradea